SEM12-ER ECU

SEM12-ER ECU’ya bağlı LB 100 NG valfisayesinde, her bir sırayı kapatıp-açmakmümkündür. Böylece tohum israfı olmadanekim gerçekleştirilir. Montaj için valf, tohum dağıtıcısından önce her boruya seri olarakyerleştirilir. Valf, söz konusu sıranın ekim dağıtıcısının hava akımını açıp-kapatarak çalışır.