LİNEAR AKTÜATÖR

Makine üzerinde bulunan akış yuvalarının ayarlanabilmesi için gerekli doğrusal hareketi sağlar. Bu sayede ana bilgisayar MCK 2000 gübreleme normunu linear aktüatörlerle kontrol eder.